Lar Gallego realiza durante todo o ano múltiples actividades culturais, asociativas e formativas, tratando con iso de reforzar os vínculos culturais con Galicia e ser lugar de encontro dos socios e as súas familias.