Somos unha corporación sen fins de lucro dedicado a fomentar, difundir e promover a cultura e tradicións Galegas en Chile. As nosas actividades enmarcanse no aprendizaxe continuo de novas pezas de baile e gaita, xunto coa asistencia a concorridos actos sociais e celebracións de festividades costumbristas tanto en Chile como no exterior.